Login
      

{{welcomeText}}

04135595334/ 09145048142 هفت روز هفته، 8 صبح تا 12 شب
نوع ارز
مبلغ قابل پرداخت با محاسبه 7 درصد کارمزد و 4 درصد کارمزد تبدیل واحد بین بانکی
{{(result == null?'':result) + (result==null ?'' :' تومان' )}}

حکم دادگاه تجدیدنظردرآمریکاعلیه فرمان ترامپ

حکم یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا علیه فرمان مهاجرتی ترامپ

یک دادگاه تجدیدنظر در سان فرانسیسکو در آمریکا، حکمی صادر کرده است که دادخواست دولت ایالات متحده برای نقض تصمیم یک قاضی فدرال در ایالت هاوایی را رد می کند. در نتیجه این حکم تجدید نظر، دستور مهاجرتی دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در رابطه با منع ورود ایرانیان و شهروندان ۵ کشور دیگر عمدتاً مسلمان به آمریکا همچنان متوقف خواهد بود.
این حکم که در روز ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) صادر شده است، حکم قاضی فدرال هاوایی را که دستور ترامپ را “تبعیض علیه مسلمانان” دانسته بود، را تایید می کند و آن را “علیه یک دین به خصوص” ارزیابی کرده است.

trump ban

همزمان این حکم در رابطه با این که آیا فرمان ترامپ ناقض قانون اساسی آمریکا باشد یا نباشد، سکوت کرده است و در عین حال به دولت اجازه می دهد که پیشینه مسافران را مورد بازبینی قرار دهد، امری که دادگاه هاوایی آن را متوقف کرده بود.
حال شاید تنها امید دولت آمریکا برای بازگرداندن این فرمان، دفاع از آن در دیوان عالی آمریکا باشد. این در حالی است که هنوز هیچ واکنشی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش درخواست بررسی مجدد این پرونده، از دیوان عالی آمریکا دیده نشده است. دیوان عالی آمریکا معمولا تعداد کمی از پرونده هایی که به آن ارجاع می شود را مورد بررسی قرار می دهد.
پیشتر رویترز گزارش کرده بود که مطابق آمارهای وزارت امور خارجه آمریکا در چند ماهه پس از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ، صدور ویزاهای غیر مهاجرتی برای شهروندان کشورهای مسلمان و به ویژه شهروندان ۶ کشور موضوع فرمان ضد مهاجرتی ترامپ به نحو محسوسی کاهش یافته و در مواردی حتی به نصف رسیده است.
با این وجود ایرانیان کماکان می توانند برای دریافت ویزا از کشور ایالات متحده اقدام به تعیین وقت مصاحبه و شرکت در مصاحبه سفارت آمریکا نمایند و همچنان صدور ویزای آمریکا برای ایرانیان، (هرچند محدودتر از گذشته) ادامه دارد .

<