Login
      

{{welcomeText}}

04135595334/ 09145048142 هفت روز هفته، 8 صبح تا 12 شب
نوع ارز
مبلغ قابل پرداخت با محاسبه 7 درصد کارمزد و 4 درصد کارمزد تبدیل واحد بین بانکی
{{(result == null?'':result) + (result==null ?'' :' تومان' )}}

نمره تافل برای پذیرش ازدانشگاه های آمریکا

نمره تافل مورد نیاز برای دریافت پذیرش از دانشگاه های آمریکا

تافل آزمونی است که میزان توانایی افراد در برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه­‌ها و موسسات آموزشی را می­‌سنجد. معمولا برای بسیاری از دانشگاه‌­های آمریکا حداقل نمره­ تافل ۷۹ است. اما برخی از دانشگاه‌­ها حداقل نمره تافل را ۸۰ در نظر می­‌گیرند. بعضی از دانشگاه‌­ها برای هر بخش نمره­ جداگانه‌­ای در نظر می‌گیرند. نمره تافل برای بسیاری از دانشگاه‌­های آمریکا به شرح زیر است:

دانشگاه ایالتی آریزونا

حداقل نمره تافل مورد نیاز برای ASU نمره ۸۳ است.

دانشگاه آبرن

نمره تافل: ۸۰

Reading: ۲۰ Listening: ۲۰ Speaking: ۲۰ Writing: ۲۰

دانشگاه بریگهام یانگ

نمره تافل مورد نیاز: ۸۵

Reading: ۲۱ Listening: ۲۱ Speaking: ۲۲ Writing: ۲۱

آزمون تافل

دانشگاه کیس وسترن رزرو (دانشکده تحصیلات تکمیلی)

حداقل نمره تافل: ۷۹

Reading: ۱۹ Listening: ۱۵ Writing: ۲۲ Speaking: ۲۳

کالج نیومن در ایالت کارسون

مجموع امتیاز: ۷۹

دانشگاه کوئینزلند مرکزی

رشته کارشناسی ارشد، مجموع امتیاز: ۷۹، بیشتر در بخش writing، نمره بیشتر از ۲۰

رشته برنامه پژوهش، مجموع امتیاز: ۱۰۰، در بخش Writing، نمره بیشتر از ۲۵

دانشگاه کلارکسون

نمره تافل مورد نیاز: ۹۰

Reading: ۲۱ Listening: ۲۰ Speaking: ۲۷ Writing: ۲۲

دانشگاه بینالمللی کلمبیا

مجموع امتیاز تافل برای متقاضیان MA/ICS صد است.

مجموع امتیاز برای سایر متقاضیان: ۸۰

دانشگاه Dalhousie

حداقل نمره تافل مورد نیاز: ۹۲

دانشگاه دوک

مجموع امتیاز: ۸۳

Reading: ۲۱ Listening: ۲۰ Speaking: ۲۲ Writing: ۲۰

نمره تافل

دانشگاه کارولینای شرق

مجموع امتیاز: ۸۰، با حداقل نمره ۲۰ برای هر بخش

دانشگاه لیکهد

مجموع امتیاز: ۸۰

دانشگاه  Lehigh

مجموع امتیاز: ۸۵

Reading: ۲۱ Listening: ۱۵ Speaking: ۲۴ Writing: ۲۵

کالج منهتن

مجموع امتیاز: ۸۵، با حداقل نمره ۲۱، برای Listening و Speaking

دانشگاه مارکت ( دانشکده تحصیلات تکمیلی مدیریت)

مجموع امتیاز: ۸۰؛ با حداقل نمره ۲۰  برای هر بخش

نمره تافل

دانشگاه مک گیل

مجموع امتیاز: ۸۶؛ با حداقل نمره ۲۰ برای هر بخش

مقاله‌های مرتبط:

دانشگاه ایالتی میشیگان

مجموع امتیاز: ۸۰

دانشگاه ایالتی تنسی میانه

مجموع امتیاز: ۷۱

دانشگاه ایالتی موری

حداقل نمره تافل برای هر بخش به شرح زیر است:

Reading: ۲۰ Listening: ۲۰ Speaking: ۲۰ Writing: ۲۰

دانشگاه ملی آمریکا

مجموع امتیاز: ۶۱

مؤسسه فناوری نیویورک

مجموع امتیاز: ۶۱-۷۹

نمره تافل

دانشگاه آریزونا شمالی

مجموع امتیاز: ۸۰

دانشگاه کنتاکی شمالی

نمره کل برای CBT:  نمره ۲۱۳، با نمره مقاله ۴٫۵ و یا بهتر

نمره کل برای PBT: نمره ۵۵۰، با نمره مقاله ۴٫۵ و یا بهتر

نمره کل برای تافل: ۷۹-۸۰

دانشگاه پارک شمالی

مجموع امتیاز: ۹۰، با حداقل نمره ۲۱ برای هر بخش

دانشگاه ایالتی نورث وسترن

مجموع امتیاز: ۶۱، با حداقل نمره ۲۰ برای Speaking و Writing

دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا

مجموع امتیاز: ۸۰، با حداقل نمره ۲۳ برای Speaking

دانشگاه ایالتی اوهایو

مجموع امتیاز: ۷۹

دانشگاه دومینیون قدیمی

مجموع امتیاز: ۸۰

Reading: ۲۱ Listening: ۱۸ Speaking: ۲۲ Writing: ۱۹

حداقل نمره زبان برای دستیاران آموزش بین‌­المللی: ۲۶

دانشگاه ایالتی اورگان

مجموع امتیاز: ۸۰، با حداقل ۱۸ برای هر بخش

مجموع امتیاز: ۶۰ برای پذیرش مشروط

دانشگاه پوردو

مجموع امتیاز: ۷۷

Reading: ۱۹ Listening: ۱۴ Speaking: ۱۸ Writing: ۱۸

دانشگاه کوئین

مجموع امتیاز: ۸۸

Reading: ۲۲ Listening: ۲۰ Speaking: ۲۲ Writing: ۲۴

نمره تافل

دانشگاه کوینیپیاک

مجموع امتیاز: ۹۰

دانشگاه رولینز Crummer (دانشکده کسب و کار)

مجموع امتیاز: ۱۰۰

دانشگاه سنت کلاود (دانشکده تحصیلات تکمیلی)

مجموع امتیاز: ۷۹، با حداقل نمره ۱۷ برای هر بخش

کالج ساوانا هنر و طراحی

مجموع امتیاز: ۸۵

Reading: ۱۸ Listening: ۲۰ Speaking: ۲۳ Writing: ۲۴

کالج سیمونز (دانشکده هنر و علوم)

مجموع امتیاز: ۱۰۰ برای مدیریت ارتباطات، MATESL، آموزش ویژه، مطالعات فرهنگی

مجموع امتیاز: ۸۰ برای MAT، ادبیات، انگلیسی کودکان، اسپانیایی

کالج سیمونز  (دانشکده مطالعات بهداشت)

مجموع امتیاز: ۸۸

کالج سیمونز  (مدرسه علوم کتابداری و اطلاع)

مجموع امتیاز: ۷۹

دانشگاه سایمون فریزر

مجموع امتیاز: ۸۸، با حداقل برای هر بخش مورد نیاز نمره از ۲۰

یک نیاز کمتر از حداقل نمره کل ۷۶ برای ورود به برنامه پل انگلیسی کافی است.

کالج سنت جان (موسسه تحصیلات آناپولیس)

کارشناسی ارشد هنر در علوم انسانی و کارشناسی ارشد در برنامه  کلاسیک شرقی، مجموع امتیاز: ۱۱۲، با حداقل ۲۷ برای هر بخش

آزمون تافل

دانشگاه آرکانزاس

مجموع امتیاز: ۸۰

دانشگاه بوفالو (SUNY) بخش موسسه سرطان راسول پارک

مجموع امتیاز: ۹۶، با حداقل نمره ۲۴ برای Speaking

دانشگاه کالیفرنیا – برکلی

مجموع امتیاز: ۶۸

Reading: ۱۷ Listening: ۱۶ Speaking: ۱۷ Writing: ۱۸

حداقل نمره زبان برای انتصاب به عنوان مربی دانشجویی کارشناسی ارشد: ۲۶

دانشگاه کلرادو در دنور و مرکز علوم بهداشتی

مجموع امتیاز: ۸۰

دانشگاه دنور

مجموع امتیاز: ۸۰ برای اکثر دانشکده‌های مقطع تکمیلی

دانشگاه ایلینوی – شیکاگو

مجموع امتیاز: ۸۰

Reading: ۱۹ Speaking: ۲۰ Listening: ۱۷ Writing: ۲۱

دانشگاه لث

مجموع امتیاز: ۹۳

دانشگاه مینه سوتا

مجموع امتیاز: ۷۹

Reading: ۱۹ Writing: ۲۱

دانشگاه میسوری – رولا

مجموع امتیاز: ۸۰

دانشگاه تگزاس شمالی

مجموع امتیاز: ۷۹

Reading: ۲۰ Listening: ۲۱ Speaking: ۱۹ Reading: ۲۷

دانشگاه تنسی در چاتانوگا

مجموع امتیاز: ۷۹-۸۰

تافل

دانشگاه تگزاس – آرلینگتون

مجموع امتیاز: ۷۹

Reading: ۲۰ Listening: ۱۶ Speaking: ۲۱ Writing: ۲۲

دانشگاه تگزاس – آستین

حداقل امتیاز: ۷۹ با نمره ۲۱ برای هر بخش

دانشگاه تورنتو

مجموع امتیاز: ۹۳، با حداقل نمره ۲۲ برای Writing و Speaking

دانشگاه ویرجینیا

مجموع امتیاز: ۹۰

Reading: ۲۳ Speaking: ۲۲ Listening: ۲۳ Writing: ۲۲

دانشگاه واشنگتن

پذیرش با شرط زبان انگلیسی: نمره ترکیبی از ۴۵ در Reading، Listening و Writing

پذیرش بدون نیاز به زبان انگلیسی: نمره ترکیبی از ۷۰ در Reading، Listening وWriting

کمیسیون‌های آموزشی برای دانش‌آموختگان دامپزشکی

مجموع امتیاز: ۸۰

Speaking: ۲۶ Listening: ۲۶ Writing: ۱۷

کمیسیون صلاحیت خارجی در فیزیوتراپی (FCCPT)

مجموع امتیاز: ۸۹

دانش آموختگان پزشکی بین المللی – انتاریو (کانادا)

مجموع امتیاز: ۹۳، با حداقل نمره ۲۴ برای Speaking

هیئت ملی برای صدور گواهینامه در کاردرمانی (ایالات متحده)

مجموع امتیاز: ۸۹

Reading: ۱۸ speaking: ۲۶ Listening: ۲۱ Writing: ۲۴

انجمن ملی هیات داروسازی (ایالات متحده)

Reading: ۲۱ Speaking: ۲۶ Listening: ۱۸ Writing: ۲۴

لطفا توجه داشته باشید: برخی از موسسات ممکن است نمره بالاتر از آنچه در اینجا ذکر شده است نیالز داشته باشند. برای کسب اطلاعات کامل، لطفا وب‌سایت موسسه مراجعه کنید.

<